Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

 

نحوه سفارش پنل سه تایی

 

 

 توجه : درصورت درخواست پنل های ویژه مراحل دوم و سوم را شامل نمی شود  

 

 

 

 مرحله یک 

     

 

 

                           

 مرحله دوم

 

     

 

  

         

 

مرحله سوم ( انتخاب یکی از سرویس ها ) 

مرحله چهارم ( پرکردن فرم ثبت نام)

 

 

 

 

 

 

مرحله پنجم ( انتخاب پنل مورد نظر )

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحله ششم ( پذیرش قوانین پنل و کلیک بر روی گزینه ثبت نام)

 

 

 

 

 

مرحله هفتم ( کلیک بر روی گزینه بازگشت در بالای فرم ثبت نام )

 

 

 

 

 

مرحله هشتم ( با نام کاربری و رمز عبور ثبت شده می توانید وارد پنل خود شوید )